Navigácia

Obsah

Urbárske a pasienkárske spoločenstvo v Hornej Lehote

Zápisnica z čiastkového zhromaždenia PSUaP Horná Lehota konanej dňa 22.3.2015

zapisnica2015.pdf Stiahnuté: 1761x | 02.01.2017

Uznesenie z čiastkového zhromaždenia PSUaP Horná Lehota konanej dňa 22.3.2015

uznesenie z 22.3.2015.pdf Stiahnuté: 1679x | 02.01.2017

Správa o hospodárení PSUaP za roky 2013, 2014 a 2015

správa o hospodárení 2013,2014 ,2015.xlsx Stiahnuté: 1689x | 02.01.2017

Zmeny vlastníckych vzťahov 2015

zmeny vlastníctva za rok 2015.pdf Stiahnuté: 1676x | 02.01.2017

Zmeny vlastníckych vzťahov 2014

zmeny vlastníctva za rok 2014.pdf Stiahnuté: 1624x | 02.01.2017

Zmluva o pozemkovom spoločenstve vlastníkov podielov spoločnej nehnuteľnosti

zmluva o zalozeni spolocenstva.pdf Stiahnuté: 1706x | 02.01.2017

Správa o hospodárení za obdobie január-december 2013

uaps_hl_sprava_2013.pdf Stiahnuté: 1619x | 02.01.2017

Súvaha PSUaP 2013

suvaha.pdf Stiahnuté: 1635x | 02.01.2017

Výsledovka PSUaP 2013

vysledovka.pdf Stiahnuté: 1584x | 02.01.2017

Pozvánka na valnú hromadu Pozemkového spoločenstva urbáru konanú dňa 26/1/2014

psuap pozvanka.pdf Stiahnuté: 1556x | 02.01.2017

Výšky hlasov jednotlivých účastinárov v PSUaP Horná lehota k 31.12.2013

psuap_vysky_hlasov.pdf Stiahnuté: 1648x | 02.01.2017

Výšky hlasov v jednotlivých účastinárov v UaPS Horná Lehota k 31.12. 2011

(Pridané 4.5.2012)

h.lehota vysky hlasov2.xls Stiahnuté: 1592x | 02.01.2017

Správa o hospodárení UaPS k 31.12.2011

(Pridané 4.5.2012)

sprava o hospodareni 2011.xls Stiahnuté: 1544x | 02.01.2017

Stanovy Urbárskeho a pasienkárskeho spoločenstva v Hornej hehote

stanovy.pdf Stiahnuté: 1543x | 02.01.2017

Zápisnica z náhradného valného zhromaždenia PSUaP, konaného dňa 6.mája 2007

zapisnica.pdf Stiahnuté: 1545x | 02.01.2017

Noví členovia výboru a dozornej rady Spoločenstva

register.pdf Stiahnuté: 1539x | 02.01.2017

Oznam UaPS v Hoarnej Lehote zo dňa 27.5.2007

oznam.pdf Stiahnuté: 1478x | 02.01.2017

Zoznam oprávnených účastinárov UaPS Horná Lehota

(Pridané 6.1.2008)

urbar horna lehota_lv.xls Stiahnuté: 1557x | 02.01.2017

Výpočet výšky hlasov jednotlivých účastinárov

(Pridané 6.1.2008)

h.lehota vysky hlasov.xls Stiahnuté: 2289x | 02.01.2017

Metodika výpočtu výšky hlasu jednotlivých účastinárov

-súvisiaci dokument: (Pridané 6.1.2008)

postup pri tvorbe zoznamu.pdf Stiahnuté: 1543x | 02.01.2017

Stránka