Navigácia

Obsah

Úradná tabuľa


Obecné zastupiteľstvo oznamuje občanom, že bola vypracovaná digitalizovaná mapa obecného cintorína, v ktorej sa nachádzajú fotografie všetkých hrobov aj s informáciou o zosnulom. Odkaz na digitalizovaný mapu cintorína je tu na internetovej stránke. Na stránke je potrebné Kraj: Žilinský, Okres: Dolný Kubín, Obec: Horná Lehota.  


Dokumenty

NázovVyvesenéDátum zvesenia
Zmluva č. 38 251 o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR19.04.201819.05.2022
Návrh - Záverečný účet obce Horná Lehota za rok 201717.04.201817.05.2022
Výzva na zaplatenie podielu na nákladoch spojených s vypracovaním projektu Jednoduchých pozemkových úprav v k.ú. Horná Lehota lokkalita Pod Stráň11.04.201811.04.2020
Verejná vyhláška - Zverejnenia registra pôvodného stavu10.04.201826.04.2018
Kronika rok 201710.04.201831.12.2018
Zápisnica č. 15/201805.04.201805.04.2023
ZMLUVA o poskytovaní služieb v zabezpečovaní bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ochrany pred požiarmi27.03.201827.04.2020
Výzva na predloženie cenovej ponuky - "Vypracovanie a vykonanie Projektu jednoduchých pozemkových úprav v katastrálnom území Horná Lehota lokalita Pod Strán"23.01.201823.02.2019
Potvdrenie o evidovaní v registri združení účastníkov pozemkových úprav15.01.201815.01.2022
Sťažnosti účastníkov JPÚ v lokalite Pod Stráň pána Jána a Štefana Mikuláša15.01.201815.01.2022
Zápisnica č.12/201702.01.201802.01.2020
Zápisnica č.13/201702.01.201802.01.2020
Zápisnica č. 14/201702.01.201802.01.2020
ZÁPISNICA z ustanovujúceho zhromaždenia účastníkov JPÚ v katastrálnom území Horná Lehota lokjalita Pod Stráň02.01.201802.01.2022
Zápis z rokovania predstavenstva Združenia JPÚ v katastrálnom území Horná Lehota v lokalite Pod Stráň, konané dňa 17.12.201702.01.201802.01.2022
Uznesenie - z ustanovujúceho zhromaždenia účastníkov JPÚ v katastrálnom území Horná Lehota v lokalite Pod Stráň, konaného 17.12.201702.01.201802.01.2022
Sťažnosť Jána Mikuláša - JPÚ Pod Stráň02.01.201802.01.2022
Stanovy združenia JPÚ - Horná Lehota - Pod Stráň17.12.201717.01.2022
Pozvánka - JPÚ Horná Lehota, ustanovujúce zhromaždenie04.12.201704.12.2020
HORNOLEHOŤAN č.2/201701.12.201701.12.2020
Zmluva obnova kríž04.09.201705.09.2022
Verejná vyhláška - Oznámenie o nariadení konania o začatí pozemkových úprav18.07.201718.08.2020
Zmluva č. 201/2017 s OVS, a.s. Dolný Kubín o poskytnutí technicko-ekonomických údajov18.07.201718.08.2020
HORNOLEHOŤAN - obecné noviny 1/201704.07.201704.07.2020
Kronika za rok 201614.06.201714.06.2020
Záverečný účet obce Horná Lehota za rok 201613.06.201713.06.2020
Zápisnica č.11/201705.06.201705.06.2020
Zmluva č. 37119 - s dobrovoľno požiarnou ochranou SR30.05.201730.06.2020
Licenčná zmluva - na program verejné obstarávanie26.05.201726.06.2020
Zmluva o poskytnutí dotácie č. 167/O/OK-201712.05.201712.05.2020
Zmluva o dielo č. 2017/05/05 - "Kamerový systém v obci Horná Lehota"12.05.201705.05.2022
Podporený projekt "Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia v obci Horná Lehota"22.03.201720.04.2020
Mapka predmetných pozemkov - lokalita Pod Stráň20.03.201720.04.2019
Jenoduché pozemkové úpravy lokalita Pod Stráň - model financovania20.03.201720.04.2019
Jednoduché pozemkové úpravy katastrálne územie Horná Lehota lokalita Pod Stráň20.03.201722.04.2019
Zmluva č.34/ZA/2017 o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky na rok 2017 na zabezpečenie úloh prevencie kriminality15.03.201715.03.2020
Zmluva o dielo Obec Horná Lehota - Galileo Corporation s.r.o Nové30.11.2016
Kúpna zmluva Obec Horná Lehota - Ing.Dedinský Ervín Nové23.11.2016
Zmluva o dielo Obec Horná Lehota-SB company24.10.2016
Vajadrenie NDS k "Žiadosť o umiestnenie stavby - rekreačná chata"06.09.2016
Zmluva o postúpení práv a povinností: Obec Horná Lehota a Oravská vodárenská spoločnosť, a.s.27.06.2016
Kúpno predajná zmluva: Obec Horná Lehota - Ing.Martin Harezník s manž.27.06.2016
Zmluva ENVI-PAK a.s. - Obec Horná Lehota21.06.2016
Vyjadrenie NDS k "Žiadosť o vyjadrenie sa k projektu výstavby"18.05.2016
Záverečný účet Obce Horná Lehota za rok 201503.05.2016
Oznámenie o zverejnení Kúpnej zmluvy12.01.2016
Kúpno predajná zmluva: Obec Horná Lehota - Irena Habláková14.12.2015
Spoločný program rozvoja obcí Oravského podhradia07.12.2015
Kúpno predajná zmluva: Obec Horná Lehota - Kňazúr, Bieľová30.11.2015
Kúpno-predajná zmluva: Obec Horná Lehota, A.Bjelová - manž.Bolekovci, str.2, str.330.11.2015
Dodatok č1 ku kúpnej zmluve - Obed HL-Chromek,Chomistek,Drbiak,Harezník30.11.2015
Darovacia zmluva - Obec Horná Lehota - Jozef Srognočík, Helena Lubyová, Ján Srogončík, Veronika Koloušková, Barbora Koloušková, Jarmila Štelbacká23.11.2015
Kúpno predajná zmluva: Obec Horná Lehota - Klimpl, Ondrek,Brník16.11.2015
Kúpno predajná zmluva: Bohdana Zápotočná - Obec Horná Lehota23.10.2015
Zverejnenie zámeru obce Horná Lehota - manž. Harezníkovci11.03.2015
Potvrdenie o podporenom projekte osvetlenia obce17.11.2014
Príloha k darovacej zmluve - Obec Horná Lehota - manž.Krížovci16.04.2014
Kúpna zmluva - Obec Horná Lehota - Peter Bolek, Anna Boleková18.03.2014
Výpis z uznesenia OZ č 16/2014 - príloha ku kúpnej zmluve03.02.2014
Zverejnenie - Verejná obchodná súťaž03.02.2014
Podmienky verejnej obchodnej súťaže03.02.2014
Potvrdenie o zverejnení dodatku KZ - Obec HL-Chromek,Chomistek,Drbiak,Harezník28.01.2014
Darovacia zmluva - Obec Horná Lehota - manž.Horňákovci30.12.2013
Darovacia zmluva-Obec Horná Lehota - manž.Krížovci,E.Franeková,V.Forgáč,I.Kurňavková27.12.2013
Postup pri vybavovaní žiadosti o výrub drevín11.11.2013
Potvrdenie o zverejnení KZ28.06.2013
Kúpna zmluva - Obec Horná Lehota,M.Fačko - R.Blaško28.06.2013
Vyhlásenie verejnej obchodnej súťaže28.05.2013
Smernica - Všeobecné podmienky priameho predaja majetku Obce29.10.2012
Kúpna zmluva-Obec Horná Lehota, Fačko - Kňazúr, zo dňa 4.10.2012 a  strana205.10.2012
Oznámenie o zverejnení zámeru o predaji nehnuteľnosti zo dňa 4.10.201205.10.2012
Výpis z uznesenia OZ č.9/2012 :kúpa pozemkov HL-Drbiakovci19.09.2012
Kúpna zmluva - Obec Horná Lehota - Chromek,Chomistek,Drbiak,Harezník17.09.2012
Výberové konanie19.07.2012
Rozhodnutie kr. pamiatkového úradu o zámere obnovy r.k. kostola Sv.Trojice13.07.2012
Verejná vyhláška na predaj nehnuteľnosti16.06.2012
Predbežná správa z vládneho auditu - PS dotácie z MF SR04.06.2012
Predbežná správa z vládneho auditu - rezerva predsedu vlády30.05.2012
Výzva na podávanie cenových ponúk na kúpu budovy bývalej požiarnej zbrojnice10.02.2012
Zverejnenie zámeru o predaji nehnuteľnosti19.09.2011
Schválené názvy ulíc pre potreby záchranného systému29.08.2011
Povodňový plán záchranných prác obce31.03.2011
Prehľad o výške dane z nehnuteľnosti v obci Horná Lehota za rok 200812.01.2009
Výzva na predkladanie ponúk22.12.2008
Pripomienkové konanie na VZN O rozsahu poskytovania sociálnej pomoci a úhradách za sociálne služby v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Horná Lehota10.03.2008
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Horná Lehota26.10.2007
Povodňový plán záchranných prác31.05.2007

Zverejnenie zmluvy o dielo

Zverejnenie výzvy