Navigácia

Obsah

Aktuality


Život obce, jej vývoj a premeny možno prirovnať k životu človeka. Život človeka je len zlomkom v histórii času a predsa tak významným pre človeka samotného, pre jeho blízkych ale i okolie kde sa narodil, rástol, rozvíjal a nakoniec kde ukončil svoj život.

Rovnako aj dediny, obce či mestá prechádzajú mnohými premenami počas svojho života a dotvárajú tak celé okolité územie. Bohatstvo a rozvoj obce je bohatstvom, či už duchovným alebo ekonomickým jej obyvateľov, ktorí sú studňou obnovy i úpadku obce. Pretože obec je tým, čím sú jej obyvatelia.

Naša obec menila svoju tvár a podobu spolu s ľuďmi, ktorí ju riadili a ktorí v nej žili a pracovali.

Touto stránkou sme chceli priblížiť najmä našim občanom, ale aj všetkým tým, ktorí majú úprimný záujem alebo vzťah k našej obci, jej zrodenie a vývoj a podnietiť záujem, zamyslenie a možno i uznanie hodnôt, ktoré naša obec priniesla do spoločného vienka na prospech celej spoločnosti.

Poznanie vlastnej histórie obce vzbudzuje u občanov hrdosť na minulosť a svojich predkov, na tradície, zvyky a kultúru.

Touto cestou by sme chceli poďakovať tým, ktorí sa pričinili o rozvoj našej obce v minulosti ale i súčasníkom, ktorí aktívne budujú jej novú tvár.

V záujme rozvoja obce, jej napredovania môže každý z nás svojím podielom prispieť k rozvoju nášho spoločného bohatstva, ktorým je naša obec ako súčasť regiónu Orava a Slovenska.

Správy

prvá prechádzajúci
z 2
posledná

Výzva občanom od POLÍCIE SR 1

Výzva občanom od POLÍCIE SR

Z dôvodu opakovaných dopravných nehôd s účastou chodcou, najmä seniorou na cestách v Žilinskom kraji, často aj s tragickými následkami, vyzývame občanov na dôležitosť, ba až nutnosť používania ochranných reflexných provkov na odeve, celý text

ostatné, náš tip | 9. 2. 2020 | Autor: Správce Webu

Pozývame vás na 21. ročník BIELEJ STOPY

Aj tento rok sa už tradične koncom januára - 25.1. bude konať obľúbený zimný prechod chotárom - BIELA STOPA. celý text

ostatné, náš tip | 16. 1. 2020 | Autor: Správce Webu

Realizácia projektu - WIFI pre Obec Horná Lehota

Projek relizovaný v spolupráci Európskou Úniou, Ministerstvom dopravy SR a Úradom podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu:
cieľom projektu je poskytnutie bezplatného pripojenia občanov a návštevníkov k širokopásmovému internetu celý text

ostatné | 18. 10. 2019 | Autor: Správce Webu

Oprava osvetlenia

Oprava osvetlenia na železničnej zastávke, úprava okolia, výrub drevín. celý text

ostatné | 28. 12. 2016 | Autor: Správce Webu

Výmena okien

Výmena okien na budove materskej školy celý text

ostatné | 28. 12. 2016 | Autor: Správce Webu

Podopretie praskajúcich prekladov

Podopretie praskajúcich prekladov na budove Obecného úradu celý text

ostatné | 28. 12. 2016 | Autor: Správce Webu

Oprava miestnej komunikácie

Oprava miestnej komunikácie k vysielaču Orava a oprava prístupovej cesty na vysutú lavicu cez rieku Orava v hodnote 2,05 mil. Skk. celý text

ostatné | 28. 12. 2016 | Autor: Správce Webu

Oprava čakárne

Oprava čakárne na železničnej stanici celý text

ostatné | 28. 12. 2016 | Autor: Správce Webu

Osadenie novej autobusovej zastávky

Osadenie novej autobusovej zastávky v smere na Trstenú v sume 25 000 Skk. celý text

ostatné | 28. 12. 2016 | Autor: Správce Webu

Vybudovanie multifunkčného ihriska

Vybudovanie multifunkčného ihriska v areáli bývalej ZŠ v hodnote 3,0 mil. Skk. celý text

ostatné | 28. 12. 2016 | Autor: Správce Webu

Vybudovanie vodovodného potrubia

Vybudovanie vodovodného potrubia a kanalizácie v lokalite Podielec celý text

ostatné | 28. 12. 2016 | Autor: Správce Webu

Výmena okien na budove MŠ

Výmena okien na budove MŠ celý text

ostatné | 28. 12. 2016 | Autor: Správce Webu

Rekonštrukcia fasády budovy MŠ

Rekonštrukcia fasády budovy MŠ celý text

ostatné | 28. 12. 2016 | Autor: Správce Webu

Výstavba nového plotu pri budove MŠ

Výstavba nového plotu pri budove MŠ celý text

ostatné | 28. 12. 2016 | Autor: Správce Webu

Úprava cintorína

Úprava cintorína celý text

ostatné | 28. 12. 2016 | Autor: Správce Webu

Oprava javiska

Oprava javiska celý text

ostatné | 28. 12. 2016 | Autor: Správce Webu

Rekonštrukcia divadelných kulís

Rekonštrukcia divadelných kulís celý text

ostatné | 28. 12. 2016 | Autor: Správce Webu

Rekonštrukcia bývalej budovy Požiarnej zbrojnice na klubovňu

Rekonštrukcia bývalej budovy Požiarnej zbrojnice na klubovňu celý text

ostatné | 28. 12. 2016 | Autor: Správce Webu

Rekonštrukcia chodníka na cintorín

Rekonštrukcia chodníka na cintorín celý text

ostatné | 28. 12. 2016 | Autor: Správce Webu

Rekonštrukcia chodníkov

Rekonštrukcia chodníkov celý text

ostatné | 28. 12. 2016 | Autor: Správce Webu

Stavba prístrešku v oddychovej zóne

Stavba prístrešku v oddychovej zóne celý text

ostatné | 28. 12. 2016 | Autor: Správce Webu

Stavba detského ihriska pri MŠ

Stavba detského ihriska pri MŠ celý text

ostatné | 28. 12. 2016 | Autor: Správce Webu

Dláždenie okolia Obecného úradu

Dláždenie okolia Obecného úradu celý text

ostatné | 28. 12. 2016 | Autor: Správce Webu

Rekonštrukcia ulice k "vlakovej stanici"

Rekonštrukcia ulice k "vlakovej stanici" celý text

ostatné | 28. 12. 2016 | Autor: Správce Webu

Rekonštrukcia chodníkov (II. časť)

Rekonštrukcia chodníkov (II. časť) celý text

ostatné | 28. 12. 2016 | Autor: Správce Webu

Maľovanie mosta, nové oplotenie a úprava jeho okolia

Maľovanie mosta, nové oplotenie a úprava jeho okolia celý text

ostatné | 28. 12. 2016 | Autor: Správce Webu

Výstavba kontajnerového stojiska na cintoríne

Výstavba kontajnerového stojiska na cintoríne celý text

ostatné | 28. 12. 2016 | Autor: Správce Webu

Rekonštrukcia bývalej budovy hasičskej zbrojnice

Rekonštrukcia bývalej budovy hasičskej zbrojnice celý text

ostatné | 28. 12. 2016 | Autor: Správce Webu

Obnova autobusovej zastávky

Obnova autobusovej zastávky celý text

ostatné | 28. 12. 2016 | Autor: Správce Webu

Rekonštrukcia kuchyne na obecnom úrade

Rekonštrukcia kuchyne na obecnom úrade celý text

ostatné | 28. 12. 2016 | Autor: Správce Webu
prvá prechádzajúci
z 2
posledná