Navigácia

Obsah

Aktuality


Život obce, jej vývoj a premeny možno prirovnať k životu človeka. Život človeka je len zlomkom v histórii času a predsa tak významným pre človeka samotného, pre jeho blízkych ale i okolie kde sa narodil, rástol, rozvíjal a nakoniec kde ukončil svoj život.

Rovnako aj dediny, obce či mestá prechádzajú mnohými premenami počas svojho života a dotvárajú tak celé okolité územie. Bohatstvo a rozvoj obce je bohatstvom, či už duchovným alebo ekonomickým jej obyvateľov, ktorí sú studňou obnovy i úpadku obce. Pretože obec je tým, čím sú jej obyvatelia.

Naša obec menila svoju tvár a podobu spolu s ľuďmi, ktorí ju riadili a ktorí v nej žili a pracovali.

Touto stránkou sme chceli priblížiť najmä našim občanom, ale aj všetkým tým, ktorí majú úprimný záujem alebo vzťah k našej obci, jej zrodenie a vývoj a podnietiť záujem, zamyslenie a možno i uznanie hodnôt, ktoré naša obec priniesla do spoločného vienka na prospech celej spoločnosti.

Poznanie vlastnej histórie obce vzbudzuje u občanov hrdosť na minulosť a svojich predkov, na tradície, zvyky a kultúru.

Touto cestou by sme chceli poďakovať tým, ktorí sa pričinili o rozvoj našej obce v minulosti ale i súčasníkom, ktorí aktívne budujú jej novú tvár.

V záujme rozvoja obce, jej napredovania môže každý z nás svojím podielom prispieť k rozvoju nášho spoločného bohatstva, ktorým je naša obec ako súčasť regiónu Orava a Slovenska.

Správy

prvá
z 2
ďalší posledná

Rekonštrukcia bývalej budovy hasičskej zbrojnice

Rekonštrukcia bývalej budovy hasičskej zbrojnice celý text

ostatné | 28. 12. 2016 | Autor: Správce Webu

Obnova autobusovej zastávky

Obnova autobusovej zastávky celý text

ostatné | 28. 12. 2016 | Autor: Správce Webu

Rekonštrukcia kuchyne na obecnom úrade

Rekonštrukcia kuchyne na obecnom úrade celý text

ostatné | 28. 12. 2016 | Autor: Správce Webu

Dobudovánie osvetlenia na cintoríne

Dobudovánie osvetlenia na cintoríne celý text

ostatné | 28. 12. 2016 | Autor: Správce Webu

Budovanie ďalších chodníkov v obci

Budovanie ďalších chodníkov v obci celý text

ostatné | 28. 12. 2016 | Autor: Správce Webu

Kladenie nového asfaltu

Kladenie nového asfaltu celý text

ostatné | 28. 12. 2016 | Autor: Správce Webu
Zabezpečenie prevodu pozemkov 1

Zabezpečenie prevodu pozemkov

Zabezpečenie prevodu pozemkov zo súkromných vlastníkov na obec v lokalite Poddielec, príprava nových stavebných parciel, vybudovanie inžinierskych sietí, asfaldovanie cesty celý text

ostatné | 28. 12. 2016 | Autor: Správce Webu
Dokončenie výmeny 1

Dokončenie výmeny

Dokončenie výmeny dosiek na lavici k železničnej zastávke, úprava okolia železničnej zastávky. celý text

ostatné | 28. 12. 2016 | Autor: Správce Webu

Rekonštrukcia spálne v materskej škole

Rekonštrukcia spálne v materskej škole celý text

ostatné | 28. 12. 2016 | Autor: Správce Webu

Drobné práce v obci v roku 2013

Drobné práce v obci v roku 2013 celý text

ostatné | 30. 12. 2013 | Autor: Správce Webu

Oprava Kostolíka Svätej trojice (august 2012)

Oprava Kostolíka Svätej trojice (august 2012) celý text

ostatné | 31. 8. 2012 | Autor: Správce Webu

Predĺženie ihriska

Predĺženie ihriska , zavozenie zeminou, vyrovnanie, zatrávnenie. Vytvorenie oddychovej zóny celý text

ostatné | 5. 5. 2008 | Autor: Správce Webu

Oprava mostu cez rieku Orava

Oprava mostu cez rieku Orava . Vypracovanie projektu, sústredenie potrebných finančných prostriedkov, zabezpečenie súhlasu všetkých dotknutých strán. Predpokladané začatie prác na oprave mosta: Leto 2007 celý text

ostatné | 22. 10. 2007 | Autor: Správce Webu

Plynofikácia

Plynofikácia budovy materskej školy. V mesiaci september sa uskutočnila plynofikácia budovy Materskej školy. Upravená bola kotolňa budovy, aby bolo možné vykurovať samostatne priestory MŠ a v prípade potreby aj zatiaľ nevyužívanú časť bývalej ZŠ. 10.9.2007 sa uskutočnila brigáda na ktorej ochotní otcovia detí z MŠ pripojili budovu na verejný rozvod plynu. Za ochotnú spoluprácu všetkým zúčastnením vyjadrujeme v mene MŠ a OcÚ srdečné poďakovanie. celý text

ostatné | 11. 9. 2007 | Autor: Správce Webu
prvá
z 2
ďalší posledná