Navigácia

Obsah

Zastupiteľstvo

 

Starosta obce: Jozef Mäsiar   (tel: 0917637452)
   
Zástupca starostu: Mgr. Jana Bencúrová 
   
   
Poslanci obecného zastupiteľstva: Mgr. Andrej Brník, Phd.
  Mgr. Jana Bencúrová
  Ing. Eva Gonšor Dominová
  Mgr. Tomáš Hutko
  Bc. Štefan Kasanický      
  Pavol Krížo
  Ing. Ivan Mikuláš  
   
   
   
   
Pracovníčka OcÚ: Elena Kriváňová
   
Hlavný kontrolór: Ing. Emília Franeková
   
Pracovník OcÚ: Jaroslav Harezník