Navigácia

Obsah

Zastupiteľstvo

 

Starosta obce: Jozef Mäsiar   (tel: 0917637452)
   
Zástupca starostu:  
   
   
Poslanci obecného zastupiteľstva: Andrej Brník, Mgr., Phd.,
  Jana Bencúrová, Mgr.
  Jaroslav Harezník
  Eva Gonšor Dominová, Ing.
  Ivan Mikuláš, Ing.
  Pavol Krížo
  Tomáš Hutko, Mgr.                
   
Obecná rada:  
   
   
   
Komisia životného prostredia:  
   
   
   
Kultúrno-športová komisia:  
   
   
   
Sociálna komisia:  
   
   
   
   
Pracovníčka OcÚ: Elena Kriváňová
   
Hlavný kontrolór: Ing. Štefan Fúrik
   
Pracovník OcÚ: Pavol Mikula