Navigácia

Obsah

Rok 2017

VZN Horná Lehota o školských obvodoch Stiahnuté: 1771x | 14.12.2017

VZN o miestnom rozvoji Stiahnuté: 1982x | 10.01.2017

Rok 2016

VZN č.3/2016 o nakladaní s komunálnym odpadom Stiahnuté: 1881x | 27.12.2016

Rok 2013

VZN č.1/2013 Stiahnuté: 1789x | 27.12.2016

Rok 2012

Dodatok č.1/2012 k Všeobecne záväznému nariadeniu č.4/2011 Stiahnuté: 1768x | 27.12.2016

VZN č.1/2012 o opatrovateľskej službe Stiahnuté: 1757x | 27.12.2016

VZN č.2/2012 o zásadách hospodárenia a nakladania s majetkom Obce Stiahnuté: 1754x | 27.12.2016

VZN č.6/2012 o povinnosti vypracovať povodňový plán pre PO a FO Stiahnuté: 1758x | 27.12.2016

Rok 2011

VZN č.4/2011 miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady Stiahnuté: 1810x | 27.12.2016

Rok 2008

Všeobecne záväzné nariadenie č.4/2008 o opatrovateľskej službe Stiahnuté: 1754x | 27.12.2016

Stránka

  • 1